Elektros ūkio priežiūra

Mes padėsime:

o   Šalinti gedimus

o   Sutvarkyti elektros ūkio techninę dokumentaciją

o   Atliksime profilaktines elektros įrenginių apžiūrą

o   Atliksime elektros įrenginių varžų matavimus ir saugos priemonių bandymus

o   Vykdysime darbuotojų apsaugos nuo elektros reikalavimų laikymosi kontrolę

o   Tvarkysime elektros energijos sunaudojimo apskaitą

o   Aprūpinti žurnalais